Veranderingen gericht op waardecreatie

De vragen en wensen van alle partijen (klanten, aandeelhouders, medewerkers, etc.) worden individueler, complexer en meer omvattend. 

Relatiestructuren tussen partijen zijn voortdurend onderhevig aan aanpassingen en veranderingen. Het doel is het uitbouwen en behouden van de relatie, door het verhogen van de transparantie en de zakelijkheid. 

De relatie tussen klant en leverancier wordt complexer en is gericht op waardecreatie, in plaats van gericht te zijn op transacties. 

Producten en diensten worden specifiek. Waarbij de maximale aandacht wordt gegeven aan de belangen van alle partijen. Deze verandering uit zich, in vele gevallen, in een vergaande transparantie en integratie tussen klanten en leveranciers. De relatie wordt gericht op de creatie van waarde. 

Dus meetbaar en transparant!